Cách bảo quản và sử dụng phân bón an toàn

Yara sản xuất các sản phẩm phân bón chất lượng cao từ nhiều loại nguyên liệu thô bằng các công nghệ sản xuất khác nhau. Các trang thông tin sử dụng và an toàn về phân bón tập hợp nhiều thông tin nổi bật vấn đề khác nhau, có thể ảnh hưởng đến chất lượng và sử dụng phân bón an toàn, từ đó đưa ra lời khuyên thực hành tốt nhất cho những người làm việc với phân bón trong chuỗi cung ứng và với tư cách là người dùng cuối.