Phân bón YaraRega chứa 7 dưỡng chất đa

Phân bón YaraRega chứa 7 dưỡng chất đa, trung, vi lượng trong 1 hạt phân

Các sản phẩm của YaraRega giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của nhiều loại cây trồng trên đất ở tất cả các giai đoạn tăng trưởng, giúp đơn giản hóa quy trình bón phân bằng cách giảm số lượng phân bón cần thiết cho cây trồng. Một giải pháp giúp tiết kiệm nước và tăng hiệu quả cây trồng, khi vẫn cung cấp cùng một lượng chất dinh dưỡng cân bằng.