Thông báo về Quyền riêng tư của Yara

Thông báo về Quyền riêng tư của Yara này ("Thông báo Quyền riêng tư") áp dụng đối với dữ liệu cá nhân được thu thập và xử lý bởi Công ty TNHH Yara Việt Nam, Tầng 4, Tòa nhà Vũng Tàu Plaza, 207 Đường Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam ("chúng tôi" hoặc "Yara") khi bạn sử dụng trang mạng của chúng tôi ("Trang mạng") hoặc tương tác với chúng tôi bằng phương thức khác như được mô tả bên dưới.

Công ty TNHH Yara Việt Nam vận hành Trang mạng và là bên kiểm soát – quản lý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Trang mạng. Điều này có nghĩa là Yara xác định mục đích và cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu, và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân như vậy với tư cách là bên xử lý dữ liệu.

Thông báo Quyền riêng tư này giải thích cách thức Yara xử lý dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Trang mạngvà khi bạn tương tác với chúng tôi bằng phương thức khác như được mô tả bên dưới. Trong trường hợp chúng tôi tương tác với bạn bằng cách thức không được mô tả bên dưới, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các thông tin liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến các tương tác cụ thể đó. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Yaravn.Marketing@yara.com. Trong Thông báo Quyền riêng tư này, "xử lý" (và các thuật ngữ tương đương) bao gồm thu thập, ghi, phân tích, xác thực, lưu giữ, hiệu chỉnh, tiết lộ, liên kết, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền, cung cấp, chuyển giao, xóa bỏ, phá hủy hoặc thực hiện các hành động khác có liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

Bằng việc truy cập vào Trang mạng và/hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ có liên quan được cung cấp bởi Yara, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của Thông báo Quyền riêng tư này và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý bởi chúng tôi và/ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác được chỉ định và giao kết với chúng tôi phù hợp với Thông báo Quyền riêng tư này.

Liên quan đến chi tiết về phương thức xử lý dữ liệu cá nhân của Yara, vui lòng xem phiên bản được công bố của Chính sách Bảo mật Dữ liệu của Yara cho Dữ liệu của Khách hàng, Nhà cung cấp và Đối tác kinh doanh của Yara được cấu thành như là một phần của Quy tắc ràng buộc Doanh nghiệp của Yara.

1. Cách và khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng Trang mạng và khi bạn tương tác với chúng tôi bằng phương thức khác, chẳng hạn như khi bạn là một khách hàng hoặc một nhà cung cấp của Yara. Chúng tôi tiếp nhận thông tin của bạn từ các nguồn sau, dựa trên cách bạn tương tác với chúng tôi:

 1. Từ các trang mạng hoặc ứng dụng điện thoại di động của chúng tôi:

 • Chúng tôi thu thập dữ liệu thông qua các trang mạng hoặc ứng dụng điện thoại di động của chúng tôi, chẳng hạn khi bạn đăng ký một trong các ứng dụng điện thoại di động của chúng tôi, thiết lập hồ sơ người dùng hoặc tương tác với các thiết bị được kết nối của chúng tôi.
 • Tại điểm bắt đầu, bạn có thể sử dụng Trang mạng mà không tiết lộ danh tính của mình. Khi bạn truy cập Trang mạng hoặc tương tác với chúng tôi bằng phương thức trực tuyến khác, chúng tôi thu thập thông tin về máy tính và việc sử dụng trang mạng, các ứng dụng Yara của bạn bằng cách sử dụng cookies. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đo lường, ở một mức độ chung, việc sử dụng Trang mạng nhằm cải thiện nội dung của nó.
 • Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng các ứng dụng điện thoại di động hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua trang mạng hoặc ứng dụng, chẳng hạn cho mục đích chăm sóc khách hàng. Vui lòng xem phần bên dưới về Cookies và các công nghệ tương tự.
 1. Trực tiếp từ bạn:

 • Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn tương tác với chúng tôi, và chọn gửi một số thông tin nhất định cho chúng tôi, chẳng hạn khi bạn đăng ký nhận một bảng tin, đăng nhập vào một trong các trang mạng hoặc ứng dụng của chúng tôi, điền vào một trong các biểu mẫu kỹ thuật số hoặc vật lý của chúng tôi, mua hàng, đặt hàng hoặc đăng tải thông tin lên một trong các cổng thông tin của chúng tôi.
 • Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi nhận được câu hỏi từ bạn (ví dụ liên quan đến chăm sóc khách hàng), khi xử lý các đơn đặt hàng của bạn và khi bạn tham gia vào các hội thảo hoặc sự kiện của chúng tôi. Lưu ý rằng chúng tôi được yêu cầu để xử lý một vài thông tin một cách hợp pháp (ví dụ liên quan đến các đơn mua cụ thể) và thỉnh thoảng chúng tôi phải yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định để có thể giao kết và thực hiện một hợp đồng với bạn. 
 • Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn là một nhà cung cấp để có thể thực hiện hợp đồng với nhà cung cấp và quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp.
 • Trong một vài trường hợp chúng tôi thực hiện việc khảo sát trực tuyến nhằm hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích của người dùng, người truy cập, người liên lạc, khách hàng tiềm năng và khách hàng chẳng hạn đo lường mức độ hài lòng của khách hàng và làm phong phú dữ liệu thông qua chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng, mức độ khách hàng sẵn sàng tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ và mức độ khách hàng muốn giới thiệu cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp sử dụng. Trước khi thực hiện khảo sát, chúng tôi muốn thông báo với bạn về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Việc tham gia khảo sát là tự nguyện và khi được yêu cầu bởi luật hiện hành, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn cho việc xử lý. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý tại bất kỳ thời điểm nào.
 1. Từ nhóm công ty, đại lý, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh của chúng tôi và các bên thứ ba khác:

 • Khi bạn mua hoặc bán một sản phẩm hoặc dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến giao dịch để hoàn thiện giao dịch và quản lý mối quan hệ kinh doanh. Theo yêu cầu của bạn hoặc nhằm theo đuổi mục đích kinh doanh và giao dịch hợp pháp, thực hiện phân khúc thị trường hoặc quản lý mối quan hệ nhà cung cấp, chúng tôi cũng có thể thu nhập thông tin từ các đại lý, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh của mình và các bên thứ ba khác.
 1. Từ thiết bị của bạn:

 • Nếu bạn đã đăng ký sử dụng các dịch vụ cho phép bạn đăng tải các thông tin từ thiết bị của bạn lên một trong các cổng thông tin hoặc ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu thiết bị từ thiết bị hoặc máy của bạn. Chính sách Bảo mật của Yara Digital Faming  có thể được áp dụng cho một số trường hợp. Chúng tôi cũng có thể nhận dữ liệu địa điểm từ điện thoại thông minh của bạn hoặc từ các thiết bị định vị khác, với điều kiện là thiết bị này được liên kết với một ứng dụng điện thoại di động mà bạn đã tải về hoặc một hồ sơ người dùng mà bạn đã đăng ký với chúng tôi.
 1. Từ các nguồn khác:

 • Chẳng hạn thông qua các đối tác thương mại hoặc nhà phân phối bán sản phẩm của Yara hoặc sử dụng ứng dụng của Yara như là Yêu cầu Báo giá hoặc Chương trình Khách hàng thân thiết có chia sẻ dữ liệu cá nhân với chúng tôi để có thể đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc để thực hiện hợp đồng giao kết với bạn hoặc giữa chúng tôi và các đối tác như vậy, ví dụ để giao các sản phẩm được bán thông qua nhà phân phối của chúng tôi.

 

2. Loại thông tin và dữ liệu mà chúng tôi thu thập

Khi bạn sử dụng trang mạng, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và thông tin thiết bị trong phạm vi được pháp luật cho phép. Dữ liệu cá nhân là thông tin, hoặc một sự kết hợp giữa các mảnh thông tin, mà gắn liền với bạn hoặc có thể sử dụng để định danh bạn trên cơ sở một con người cụ thể. Dựa trên các dịch vụ bạn sử dụng và cách bạn sử dụng Trang mạng, chúng tôi có thể thu thập các loại dữ liệu sau: 

Dữ liệu cá nhân cơ bản

 • thông tin liên hệ chẳng hạn tên, địa chỉ và địa chỉ thư điện tử của bạn mà đã được cung cấp khi bạn khởi tạo một tài khoản người dùng hoặc điền vào một trong các biểu mẫu điện tử hoặc vật lý của chúng tôi. Thông tin như vậy cho phép chúng tôi định danh và liên hệ với bạn;
 • dữ liệu kinh doanh cho phép chúng tôi hỗ trợ bạn tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của mình, nếu bạn có một tài khoản người dùng đã được đăng ký. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn các dữ liệu liên quan đến tên, địa điểm, quy mô kinh doanh của bạn, và các thông tin khác liên quan đến hoạt động kinh doanh sẽ chỉ được liên kết trực tiếp đến bạn nếu bạn có một tài khoản người dùng đã được đăng ký;
 • thông tin mối quan hệ hỗ trợ chúng tôi hiểu rõ việc bạn là ai và nhu cầu của bạn là gì để đưa ra các đề nghị về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, chẳng hạn như tài sản, thông tin kinh doanh, vị trí tổng quan của bạn, và các thông tin nhân khẩu học khác theo quy định của luật. Chúng tôi thu thập thông tin như vậy khi bạn tương tác với chúng tôi hoặc đã đăng ký một tài khoản người dùng;
 • thông tin tuyển dụng hỗ trợ chúng tôi xác định năng lực của bạn với vị trí công việc mà bạn ứng tuyển trong trường hợp bạn nộp đơn ứng tuyển xin việc cho chúng tôi, chẳng hạn như các thông tin liên hệ tổng quát, sơ yếu lý lịch, thông tin về học vấn của bạn, năng lực và kỹ năng, sự nghiệp và kinh nghiệm làm việc và các thông tin khác chẳng hạn hình ảnh, mã an sinh xã hội, các chứng chỉ nghề nghiệp, lịch sử làm việc, thông tin người tham chiếu và thông tin cơ bản khác có liên quan;
 • thông tin sản phẩm và giao dịch về cách bạn tương tác với chúng tôi, các đại lý và các đối tác kinh doanh của chúng tôi, bao gồm đơn mua, câu hỏi và tài khoản khách hàng, lịch sử mua hàng, sản phẩm và số lượng, chủng loại và sở thích, và loại trừ thông tin về tài khoản ngân hàng của bạn;
 • thông tin ID về định danh của bạn, chẳng hạn ngày sinh và tài liệu định danh của bạn, chỉ trong trường hợp cần để xác định danh tính của bạn;
 • thông tin thiết bị và phân tích chẳng hạn thông tin về máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập vào Trang mạng, tùy thuộc vào sự cho phép của bạn. Chúng tôi có thể liên kết thông tin mà chúng tôi thu thập từ các thiết bị khác nhau của bạn, điều này giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ nhất quán trên các thiết bị của bạn. Điều này có thể lấy ví dụ từ các thuộc tính như là địa chỉ IP, hệ điều hành, phiên bản ổ cứng, cài đặt thiết bị, loại và số định dạng thiết bị. Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin kết nối như là tên của nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc ISP của bạn, ID quảng cáo trên thiết bị di động và ID ứng dụng điện thoại di động, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, vị trí, múi giờ kết nối và ngày giờ truy cập vào Trang mạng cùng với các xu hướng sử dụng. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin hành vi của bạn trên Trang mạng, chẳng hạn việc bạn sử dụng trong bao lâu và thông tin về hành vi cuộn màn hình và chia sẻ của bạn.
 • dữ liệu thiết bị được tạo lập bởi, thu thập bởi, hoặc lưu trữ trong thiết bị của bạn (phần mềm hoặc ổ cứng) hoặc thiết bị tương tác với thiết bị của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn vị trí thiết bị của bạn.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

 • thông tin tài khoản ngân hàng chỉ trong trường hợp cần đến để hoàn thiện đơn mua của bạn;

 

3. Cách Yara xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

 1. Cung cấp chức năng của các sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu và hỗ trợ khách hàng:

 • Cung cấp chức năng, sản phẩm, công nghệ và dịch vụ bạn yêu cầu và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến đơn đặt hàng của bạn, chẳng hạn giao sản phẩm, khuyến nghị và bảo trì.
 • Tạo lập, quản lý và cho phép truy cập vào tài khoản của bạn, đối với các sản phẩm/ dịch vụ mà bạn đã đăng ký một tài khoản.
 • Hoàn thành và ghi lại các giao dịch của bạn.
 • Đơn hàng và các mặt hàng và các thiết bị mà các bạn đặt mua (bao gồm mặt hàng và thiết bị mà bạn đặt hàng thông qua các nhà phân phối của chúng tôi).
 • Chủ động cung cấp các báo cáo mục tiêu và/hoặc các khuyến nghị/các mẹo nông học có được từ dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho Yara có liên quan cụ thể đến bạn trong hoạt động kinh doanh của bạn nhằm cải thiện năng suất, chất lượng và lợi nhuận cho bạn.
 • Cung cấp cho bạn một đề nghị tương ứng với yêu cầu báo giá thông qua một nhà phân phối trong các trường hợp Yêu cầu báo giá.
 • Ghi nhận điểm của bạn dựa trên lịch sử mua hàng dùng để đổi quà tặng hoặc phiếu giảm giá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ khác từ Yara khi bạn trở thành một thành viên của Chương trình khách hàng thân thiết.
 • Gửi cho bạn những thông tin quản trị, chẳng hạn các thay đổi đối với các điều khoản và chính sách của chúng tôi.
 • Phản hồi các câu hỏi và yêu cầu của bạn, chẳng hạn khi bạn gửi chúng tôi các câu hỏi hoặc các đề nghị.
 1. Hỗ trợ Sản phẩm và Khách hàng:

 • Cung cấp cho bạn hỗ trợ, bao gồm cung cấp thông tin liên lạc về chương trình nâng cấp và cải tiến sản phẩm, và cho mục đích chẩn đoán và sửa chữa, bảo đảm an toàn và thu hồi sản phẩm;
 • Cung cấp cho bạn các hỗ trợ kỹ thuật khác, chẳng hạn lắp đặt, bảo trì, và xử lý sự cố.
 1. Quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp

 • Quản lý hợp đồng, chẳng hạn quản lý tất cả các tương tác và giao dịch với bên thứ ba cung cấp sản phẩm và/ hoặc dịch vụ cho chúng tôi nhằm tối ưu giá trị của các tương tác và giao dịch như vậy;
 • Quản lý hiệu suất, chẳng hạn thiết lập đánh giá hiệu suất;
 • Quản lý rủi ro, chẳng hạn các chiến lược phản ứng với gián đoạn chuỗi chung ứng;
 • Quản lý dữ liệu chẳng hạn xác thực yêu cầu của nhà cung cấp; và
 • Xây dựng mối quan hệ tốt hơn và giao tiếp hiệu quả hơn với các nhà cung cấp và các tổ chức bên ngoài tạo điều kiện cho việc kinh doanh thuận lợi và đạt hiệu quả tốt hơn về chi phí.
 1. Tiếp thị, truyền thông và đề nghị các dịch vụ mục tiêu:

 • Cung cấp cho bạn các thông tin liên lạc, thông tin tiếp thị và tiếp thị trực tiếp về các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ của Yara, bao gồm việc tạo hồ sơ mà chúng tôi sử dụng để cung cấp cho bạn các đề nghị tiếp thị mục tiêu, các đề nghị được cá nhân hóa, các bản tin, thông tin sản phẩm, tạp chí doanh nghiệp, danh mục, thông báo hoặc lời mời tham dự sự kiện, v.v. mà chúng tôi cho rằng bạn có thể sẽ quan tâm.
 • Cung cấp cho bạn các tư vấn mục tiêu và các mẹo nông học.
 • Dựa trên lựa chọn của bạn, chúng tôi sẽ gửi các thông tin tiếp thị như vậy qua các kênh truyền thông xã hội, thư điện tử và/hoặc tin nhắn điện thoại. Các tiếp thị như vậy có thể bao gồm các tư vấn thương mại và nông học, bảng tin, khảo sát, chiến dịch, thông tin và lời mời đến đa dạng các chương trình, sự kiện tại hội chợ, cuộc họp, khóa đào tạo hoặc hội thảo.
 • Chúng tôi thỉnh thoảng cũng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để quản trị và quản lý các khảo sát, cuộc thăm dò, chương trình khách hàng thân thiết và các sự kiện xúc tiến thương mại khác và cho phép khách hàng của chúng tôi tham gia vào các cuộc thăm dò và khảo sát, từ đó chúng tôi có thể cải thiện các đề nghị đối với dịch vụ của mình.
 • Chúng tôi cũng xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích kinh doanh và giao dịch bằng việc cung cấp cho khách hàng của mình các tiếp thị mục tiêu sử dụng thông tin liên quan đến lịch sử mua hàng, sở thích, hành vi và các thông tin khác có liên quan của khách hàng, để hiểu rõ hơn về nhu cầu và thách thức của họ.
 • Chúng tôi từ đó thực hiện phân khúc thị trường và sử dụng dữ liệu cá nhân để phân tích nhằm cải thiện và đưa ra đề nghị cho các sản phẩm, thông tin liên hệ và dịch vụ có liên quan cho mục đích mở rộng kiến thức về nông học của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng phân khúc thị trường và việc lập hồ sơ để xác định liệu khách hàng tiềm năng có quan tâm đến các sản phẩm cụ thể hoặc sự liên lạc từ chúng tôi hay không.
 • Chia sẻ thông tin với những nhà tiếp thị khác nếu bạn muốn họ gửi thông tin tiếp thị cho bạn, điều này dựa trên lựa chọn của bạn.
 • Tạo điều kiện cho việc đăng tải các đánh giá và nhận xét của bạn trên trang mạng, kênh truyền thông xã hội và các ứng dụng điện thoại di động của chúng tôi.
 • Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn cho các tiếp thị và khảo sát như vậy để thực hiện việc tiếp thị theo mục đích. Bạn có thể chấm dứt việc nhận tiếp thị thông qua phương tiện điện tử tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách thực hiện theo các chỉ dẫn trong các tin nhắn hoặc trực tiếp liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử: Yaravn.Marketing@yara.com.
 1. Cung cấp cho bạn các cơ hội xúc tiến thương mại và tạo điều kiện cho việc chia sẻ xã hội

 • Cho phép bạn tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại, chương trình giải thưởng và chương trình khách hàng thân thiết.
 • Tạo điều kiện cho chức năng chia sẻ xã hội nếu bạn lựa chọn như vậy. Các quy tắc bổ sung có thể áp dụng cho việc xúc tiến thương mại và chia sẻ xã hội như vậy. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đọc qua các quy tắc đó. 
 1. Tuyển dụng:

 • Đối với việc tuyển dụng nhân viên mới của Yara, nếu bạn đã từng nộp đơn ứng tuyển thông qua cổng thông tin tuyển dụng của chúng tôi được truy cập từ yara.com hoặc nộp đơn ứng tuyển cho chúng tôi thông qua các kênh khác.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin trong phạm vi đơn ứng tuyển của bạn để xác định khả năng của bạn đối với vị trí công việc mà bạn ứng tuyển bằng cách đánh giá bạn có phải là ứng viên phù hợp cho vị trí công việc được ứng tuyển hay không.
 1. Quản lý nhu cầu kinh doanh hàng ngày và thực hiện báo cáo kinh doanh của chúng tôi:

 • Phân tích việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của khách hàng để soạn thảo các báo cáo tổng hợp xu hướng.
 • Quản lý các trang mạng và dịch vụ của chúng tôi, hợp đồng quản lý, phân tích và phòng chống gian lận.
 • Kinh doanh thông minh, chẳng hạn như tổng hợp sự thật ngầm hiểu của thị trường.
 • Cải thiện sản phẩm, phát triển các sản phẩm mới, hoặc nâng cao giá trị các sản phẩm hiện tại của chúng tôi.
 • Điều hành và kiểm toán, ví dụ thực hiện kiểm toán nội bộ, phân tích kinh doanh, kiểm soát và báo cáo (chẳng hạn, quy trình tố cáo).
 • Giao dịch kinh doanh, bao gồm tổ chức lại, sáp nhập, bán, liên doanh, sắp xếp, chuyển nhượng hoặc sự bố trí khác. Ví dụ, trong trường hợp sáp nhập vào hoặc được mua lại bởi một công ty khác, chúng tôi có thể sẽ bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân cho công ty như vậy.
 • Bảo vệ tài sản của Yara, chẳng hạn cho mục đích sức khỏe và an ninh, hoặc để quản lý quyền truy cập và an toàn (nhằm phòng chống lừa đảo, tấn công mạng và định danh kẻ trộm).
 • Tuân thủ các nghĩa vụ theo pháp luật, ví dụ chúng tôi cần lưu trữ các hóa đơn cho mục đích kế toán hoặc tiết lộ một vài dữ liệu để tuân thủ các yêu cầu của cơ quan công quyền.

 

4. Căn cứ pháp lý mà Yara dựa vào để xử lý dữ liệu của bạn là gì?

 1. Hợp đồng

 • Trong các trường hợp giao kết một hợp đồng giữa chúng tôi với bạn liên quan đến việc mua, bán hoặc giao các sản phẩm hoặc các dịch vụ, chúng tôi sẽ xử lý trong phạm vi cần thiết để thực hiện hợp đồng với bạn, hoặc thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.
 • Cơ sở pháp lý này áp dụng cho tất cả quá trình xử lý cần thiết cho việc quản trị và thực hiện hợp đồng như vậy, và bất kỳ việc xử lý nào cần thiết cho việc giao kết một hợp đồng như vậy. Điều này có thể bao gồm dịch vụ chăm sóc khách hàng (chẳng hạn dưới dạng chương trình khách hàng thân thiết), ngăn chặn việc trốn tránh nghĩa vụ hợp đồng, quản lý mối quan hệ khách hàng, nhằm mục đích thanh toán, và các công việc xử lý khác cần thiết cho việc cung cấp các chức năng, sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu.
 • Khi chúng tôi yêu cầu dữ liệu cá nhân để tuân thủ các nghĩa vụ luật định và nghĩa vụ hợp đồng, thì việc cung cấp các dữ liệu như vậy là bắt buộc: nếu các dữ liệu như vậy không được cung cấp, chúng tôi sẽ không thể quản lý mối quan hệ hợp đồng của mình, hoặc đáp ứng các nghĩa vụ được đặt ra cho chúng tôi. Trong tất cả các trường hợp khác, việc cung cấp dữ liệu cá nhân được yêu cầu là tùy chọn.
 1. Nghĩa vụ luật định

 • Trong một vài trường hợp, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi vì chúng tôi được yêu cầu thực hiện như vậy bởi pháp luật (chẳng hạn như việc tuân thủ các nghĩa vụ về kế toán và ghi sổ) hoặc bởi các cơ quan công quyền (chẳng hạn như việc tuân thủ một cuộc điều tra hoặc thanh tra).
 1. Sự đồng ý

 • Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn với sự đồng ý của bạn trong hầu hết các trường hợp, trừ khi có quy định khác của luật. Trong các trường hợp như vậy, bạn có quyền rút lại sự đồng ý tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách thực hiện các chỉ dẫn về việc hủy đăng ký được thể hiện trong tin nhắn mà chúng tôi gửi đến bạn.
 • Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý đã được thực hiện dựa trên cơ sở đồng ý trước khi rút lại.
 1. Các trường hợp khác được quy định bởi luật

Dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được xử lý trong các trường hợp sau đây, mà Yara không cần phải có được sự đồng ý từ bạn:

 • Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bạn hoặc người khác;
 • Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật;
 • Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng chống bạo loạn, khủng bố, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật;
 • Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của bạn với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật;
 • Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành; và
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

5. Tại sao Yara tiết lộ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty tiếp thị khác ngoài Yara. Chúng tôi có thể chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các đối tượng sau:

 1. Nhóm các công ty thuộc tập đoàn Yara International ASA, cho các mục đích được ghi nhận tại Thông báo Quyền riêng tư này

 • Tối ưu hóa quá trình chia sẻ của chúng tôi. Trong một nhóm các công ty trong cùng tập đoàn, đôi khi sẽ cần thiết phải sử dụng và tận dụng các nguồn lực một các hiệu quả. Trong bối cảnh đó, chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau trong phạm vi tập đoàn của mình để tối ưu hóa quá trình chia sẻ của chúng tôi.
 • Thực hiện liên kết chéo của chúng tôi, chẳng hạn nghiên cứu và phát triển, quản trị hệ thống, thống kê, phân tích, tiếp thị và tìm kiếm tiềm năng mới, và các mục đích khác được thể hiện tại Chính sách Bảo mật Dữ liệu của Yara cho Dữ liệu của Khách hàng, Nhà cung cấp và Đối tác kinh doanh của Yara.
 • Điều này được ví dụ như việc chia sẻ khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của bạn, nhằm đánh giá hồ sơ ứng tuyển của bạn cho mục đích tuyển dụng hoặc cho mục đích giao kết một hợp đồng lao động với bạn hoặc trong các trường hợp khác khi việc chia sẻ là cần thiết để trả lời các câu hỏi của bạn hoặc để phân tích và nghiên cứu trong phạm vi việc tiết lộ là cần thiết để chúng tôi đạt được quyền lợi hợp pháp trong việc cải tiến các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ của mình.
 1. Các nhà cung cấp dịch vụ để tạo điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ của họ cho chúng tôi

 • Đối với các mục đích được ghi nhận tại Thông báo Quyền riêng tư này và trong thỏa thuận xử lý dữ liệu liên quan.
 • Các dịch vụ đó bao gồm như lưu trữ dữ liệu, xử lý thanh toán, giao hàng, gửi thư điện tử, phân phối, chăm sóc khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật, phân tích trang mạng, giám sát hiệu suất công nghệ thông tin, quản trị mối quan hệ khách hàng, đánh giá, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng hoặc các chiến dịch phát triển, các cuộc thăm dò và khảo sát, tuân thủ luật pháp, cũng như đảm bảo hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn định dạng và xử lý các lỗi.
 1. Cơ quan công quyền hoặc chính phủ nơi việc tiết lộ là phù hợp

 • Để xác định một tranh chấp với một bên thứ ba.
 • Khi chúng tôi phản hồi các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc từ chính phủ hoặc các lệnh.
 • Khi được yêu cầu bởi luật, quy định hoặc trình tự pháp lý.
 • Để cung cấp thông tin mà chúng tôi cho là quan trọng.
 1. Các đối tác và các mối quan hệ thương mại để thực hiện việc hợp tác kinh doanh của chúng tôi với họ

 • Liên quan đến việc hợp tác và thực hiện hợp đồng giao kết với các bên như vậy, ví dụ như một phần của quá trình bán và phân phối.
 • Liên quan đến một giao dịch bán hoặc kinh doanh với các bên mua hoặc bán tiềm năng. Chúng tôi có quyền hợp pháp cho việc tiết lộ hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của chúng tôi cho một bên thứ ba trong trường hợp có một giao dịch kinh doanh.
 • Để cho phép họ gửi đến bạn các thông tin tiếp thị, nếu bạn có nhu cầu được họ tiếp thị đến mình, theo lựa chọn của bạn.
 1. Các bên thứ ba mà bạn chia sẻ dữ liệu cá nhân thông qua các trang mạng và ứng dụng điện thoại di động của chúng tôi

 • Một số trang mạng hoặc ứng dụng điện thoại di động của chúng tôi cho phép bạn cấp quyền truy cập hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình với các cá nhân hoặc tổ chức khác có liên quan đến các trang mạng và ứng dụng điện thoại di động đó, ví dụ để các nhà tư vấn hỗ trợ bạn trong việc đưa ra quyết định, các cố vấn, các nhà cung cấp, các đơn vị sản xuất máy móc và truyền thông xã hội.
 • Nếu bạn kết nối ứng dụng điện thoại di động của mình với tài khoản truyền thông xã hội của mình hoặc chia sẻ nội dung từ một trong các trang mạng của chúng tôi đăng tải lên tài khoản mạng xã hội của bạn, bạn sẽ chia sẻ thông tin với bạn bè của mình, những người đã kết nối với tài khoản mạng xã hội của bạn, với những người dùng khác, và với nhà cung cấp tài khoản truyền thông xã hội của bạn. Bằng cách đó, bạn ủy quyền cho chúng tôi thực hiện việc chia sẻ thông tin này, và bạn hiểu rằng việc sử dụng các thông tin được chia sẻ sẽ được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của bên cung cấp truyền thông xã hội.
 • Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nhằm tuân thủ quy định của pháp luật để thực thi các quyền, điều khoản và điều kiện, quyền riêng tư, sự an toàn và tài sản của mình (cũng như của người đại diện của chúng tôi và nhóm của chúng tôi).

 

6. Cookies và các công nghệ tương tự

 • Chúng tôi sử dụng cookies trên các trang mạng của mình. Một cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập vào các trang mạng của chúng tôi. Cookies giúp chúng tôi định danh máy tính của bạn để từ đó chúng tôi có thể cá nhân hóa trải nghiệm người dùng của bạn.
 • Các cookies cũng giúp chúng tôi theo dõi cách người dùng sử dụng các trang mạng của mình, điều này hỗ trợ chúng tôi trong việc thiết kế các trang mạng của mình theo cách dễ sử dụng hơn và chứa đựng nhiều nội dung hữu ích hơn.
 • Chúng tôi sử dụng cookies của bên thứ nhất, cookies của bên thứ ba và các yêu cầu của bên thứ ba. Cookies của bên thứ nhất là các cookies được thiết lập bởi chúng tôi và chỉ có thể được đọc tại trang của chúng tôi. Mặc định rằng, cookies của bên thứ nhất được cho phép trong mọi trình duyệt mạng. Nếu bạn tắt tính năng cookies của bên thứ nhất, một trang mạng không thể theo dõi hoạt động của bạn khi bạn chuyển từ trang này sang trang khác. Chúng tôi sử dụng các loại sau cho cookies của bên thứ nhất: cookie phiên, cookie chỉ có http, cookie bảo mật và cookie liên tục.
 • Cookies của bên thứ ba được thiết lập bởi các bên thứ ba, chủ yếu là những mạng lưới quảng cáo. Các cookies này được đọc lại trong khi truy cập các trang khác nếu họ đồng thời hợp tác kinh doanh với những công ty này. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng cookies cho chức năng quảng cáo từ Facebook.
 • Các yêu cầu của bên thứ ba được tạo ra từ một người dùng đối với các dịch vụ bên ngoài. Mặc dù các yêu cầu này không thiết lập bất kỳ cookies nào, họ vẫn có thể chuyển giao thông tin cho các bên thứ ba. Ví dụ, Google Analytics – một công cụ phổ biến cho việc phân tích trang mạng – hoạt động thông qua các yêu cầu của bên thứ ba.
 • Bạn có thể quản lý tùy chọn cookies của mình tại phần cài đặt bằng việc đưa ra lựa chọn ngay trên thông báo cookie hoặc về sau trên biểu tượng cookie trên các trang mạng hoặc thay đổi trình duyệt mạng của bạn. Lưu ý rằng việc chặn cookies có thể làm một số chức năng trên trang mạng của chúng tôi không hoạt động một cách ổn định.
 • Lưu ý rằng đối với Chương trình khách hàng thân thiết, một Chính sách Cookie riêng biệt sẽ được áp dụng, xem tại đây.
 • Các cookies trên các trang mạng của chúng tôi được liệt kê tại đây và thông qua biểu tượng the cookie trên các trang mạng của chúng tôi.

 

7. Lựa chọn của bạn

Bạn có quyền lựa chọn về cách chúng tôi liên lạc với bạn.

 • Liên lạc qua thư điện tử: Bạn có thể dừng việc nhận các thư điện tử xúc tiến thương mại từ Yara bằng cách thực hiện theo hướng dẫn không tham gia được gửi đến thông qua các tin nhắn.
 • Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi tôn trọng yêu cầu của bạn về việc ngưng nhận các thông tin xúc tiến thương mại dưới dạng điện tử từ Yara. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiếp tục gửi cho bạn các thông tin liên quan đến dịch vụ như là các thư điện tử xác nhận đơn mua hàng thông qua các trang mạng của chúng tôi. Và chúng tôi có thể giữ các thông tin cho mục đích lưu trữ, như để bảo đảm cho việc chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và để gửi các loại tin nhắn cụ thể.
 • Lưu ý rằng bạn có thể quản lý cách mà thiết bị điện tử của bạn có thể chia sẻ thông tin về vị trí với Yara, cũng như cách mà trình duyệt di động của bạn xử lý cookies và các công nghệ liên quan khác bằng việc điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư và bảo mật cho thiết bị di động của bạn. Vui lòng tham chiếu đến các chỉ dẫn được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn để biết được cách điều chỉnh cài đặt của bạn.

 

8. Quyền và nghĩa vụ của bạn

Trong phạm vi luật hiện hành quy định, bạn có các quyền và nghĩa vụ sau đây đối với dữ liệu cá nhân của mình:

Các quyền của bạn:

 • Quyền được biết: Bạn có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền đồng ý: Bạn có quyền được đồng ý (hoặc không đồng ý) cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, loại trừ các trường hợp sau:
 • Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bạn hoặc người khác;
 • Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật;
 • Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật;
 • Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của bạn với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật;
 • Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 • Quyền truy cập: Bạn có quyền được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền rút lại sự đồng ý: Bạn có quyền được quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền xóa dữ liệu: Bạn có quyền được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: Bạn có quyền được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác. Việc hạn chế xử lý dữ liệu được thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của bạn, với toàn bộ dữ liệu cá nhân mà bạn yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền cung cấp dữ liệu: Bạn có quyền được yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền phản đối xử lý dữ liệu: Bạn có quyền được phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra hành vi vi phạm quy định của pháp luật, trừ trường hợp luật có quy định khác hoặc có sự thỏa thuận khác giữa bạn và Yara.
 • Quyền tự bảo vệ: Bạn có quyền tự bảo vệ theo quy định của luật, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự như được quy định tại Điều 11 Bộ luật dân sự của Việt Nam.

Các nghĩa vụ của bạn:

 • Bạn có nghĩa vụ tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
 • Bạn có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 • Bạn có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
 • Bạn có nghĩa vụ tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Bạn có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ thư điện tử Yaravn.Marketing@yara.com. Xin lưu ý rằng các quyền nêu trên có thể bị hạn chế theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Bạn cũng có thể khiếu nại với một cơ quan có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu tại quốc gia của bạn, hoặc nơi xảy ra một cáo buộc vi phạm quy định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Với mục đích như vậy, bạn có thể liên hệ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công An, và/hoặc thông qua Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

9. Cách chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn

Phần này mô tả khoảng thời gian (từ khi bắt đầu đến khi kết thúc) mà chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn kể từ thời điểm bạn đồng ý và sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết hoặc được cho phép theo (các) mục đích mà chúng tôi được thực hiện và phù hợp với luật hiện hành. Các tiêu chí được sử dụng để xác định thời gian lưu giữ của chúng tôi bao gồm:

(a) Độ dài thời gian chúng tôi duy trì mối quan hệ với bạn và cung cấp các sản phẩm/ dịch vụ theo yêu cầu cho bạn (chẳng hạn: miễn là bạn có tài khoản với chúng tôi hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ/ứng dụng điện thoại di động), hoặc to cho phép bạn thực hiện các hoạt động của mình và đáp ứng các yêu cầu về lưu trữ của bạn. Ví dụ, theo nguyên tắc chung về dữ liệu cá nhân của khách hàng, chúng tôi tìm cách đánh giá lại nhu cầu lưu giữ dữ liệu của bạn vài năm sau khi bạn không còn là khách hàng đăng ký (chẳng hạn: để cho phép chúng tôi phản hồi các khiếu nại hoặc thắc mắc có thể vẫn còn phát sinh). Tuy nhiên, cũng có những yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến khoảng thời gian này như được quy định dưới đây.

(b) Sự tồn tại của một quy định pháp luật mà theo đó chúng tôi là đối tượng áp dụng (ví dụ, các luật cụ thể yêu cầu chúng tôi lưu giữ hồ sơ giao dịch của bạn trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chúng tôi có thể tiêu hủy chúng).

(c) Liệu việc lưu giữ có được khuyến khích hay không cân nhắc từ vị trí pháp lý của chúng tôi (chẳng hạn liên quan đến các quy định hiện hành về giới hạn, tố tụng hoặc các cuộc điều tra bắt buộc).

 

10. An toàn thông tin

Yara quan tâm về quyền riêng tư của bạn và cam kết giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi thực hiện các giải pháp kỹ thuật, vật lý và có hệ thống phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi những mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi. Chúng tôi giới hạn việc truy cập đến dữ liệu cá nhân đối với những người có nhu cầu kinh doanh.

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn và sử dụng, xử lý chúng phù hợp theo Thông báo Quyền riêng tư này. Khi chúng tôi sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý của mình để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính an ninh của việc chuyển dữ liệu thông qua mạng internet.

Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp an ninh kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn chống lại các sự phá hủy, mất mát, thay đổi, tiết lộ, hoặc truy cập ngẫu nhiên, trái pháp luật, hoặc không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, có thể sẽ tồn tại một số sự kiện nằm ngoài phạm vi kiểm soát hợp lý của chúng tôi (ví dụ, sự cố an ninh mạng), gây ra các sự phá hủy, mất mát, thay đổi, tiết lộ, hoặc truy cập ngẫu nhiên, trái pháp luật, hoặc không đúng thẩm quyền đối với dữ liệu cá nhân của bạn. Khi xảy ra các sự kiện như vậy, trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn được quyền thực hiện các quyền của mình được quy định tại Thông báo Quyền riêng tư này.

 

11. Chuyển dữ liệu cá nhân đến các quốc gia khác

Chuyển dữ liệu cá nhân đến một quốc gia thứ ba khác ngoài Việt Nam không cung cấp sự bảo vệ đầy đủ và chỉ được thực hiện nếu các biện pháp bảo vệ thích hợp được thực hiện ví dụ, bằng Quy tắc ràng buộc Doanh nghiệp của Yara, thực hiện đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, có các thỏa thuận, hợp đồng được ký kết với bên nhận về việc chuyển giao dữ liệu cá nhân hoặc nếu bên nhận được chứng nhận theo một cơ chế chuyển giao quốc tế có hiệu lực.

Khi tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba khác như được mô tả tại Phần 5, chúng tôi đôi khi cần chuyển dữ liệu cá nhân đến một quốc gia khác ngoài Việt Nam, để có thể thực hiện một trong các mục đích được trình bày tại Phần 5. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng một bên xử lý dữ liệu được thành lập tại Mỹ khi bạn điền vào một biểu mẫu trực tuyến, nhằm đáp ứng các yêu cầu của bạn. Chuyển giao như vậy chỉ được thực hiện với điều kiện là các biện pháp bảo vệ được viện dẫn, như mô tả phía trên.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến điều này hoặc bạn muốn nhận được một bản sao các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi viện dẫn trong các trường hợp chuyển giao, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ được cung cấp phía dưới.

Yara có thể chuyển dữ liệu tổng hợp đến các bên thứ ba (nội địa và/hoặc nước ngoài) cho các mục đích i) cải thiện hoặc phát triển Trang mạng hoặc bất kỳ thiết bị nào liên quan đến các dịch vụ cụ thể và ii) cho hoạt động bình thường của Trang mạng và của thiết bị.

 

Chính sách Quyền riêng tư của các bên thứ ba

Thông báo Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của Yara. Các trang mạng khác có thể truy cập được từ trang mạng này có các chính sách và việc thực thi quyền tư riêng. Các đại lý độc lập, nhà phân phối, và đối tác kinh doanh của chúng tôi cũng có các chính sách và việc thực thi quyền riêng tư của riêng họ. Chúng tôi khuyến khích bạn làm quen với các chính sách quyền riêng tư của tất cả các bên thứ ba khác trước khi cung cấp cho họ các thông tin hoặc nhận lợi ích từ một đề nghị xúc tiến thương mại. Mặc dù chúng tôi nỗ lực chỉ liên kết với các trang nơi cùng chia sẻ các tiêu chuẩn cao của chúng tôi và tôn trọng quyền riêng tư, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho các nội dung hoặc việc thực thi quyền riêng tư của các trang khác.

 

Các thay đổi và điều chỉnh Thông báo này

Chúng tôi sẽ thông báo với bạn thông qua thư điện tử hoặc bằng một phương pháp rõ ràng khác nếu chúng tôi có bất kỳ sự thay đổi cơ bản nào đối với Tuyên bố Quyền riêng tư này hoặc các thay đổi có thể liên quan hoặc ảnh hưởng đến quyền của bạn, trước khi thực hiện các thay đổi như vậy. Bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ được công bố trong Thông báo Quyền riêng tư này.

Nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng Trang mạng khi có các thay đổi như đã đề cập, bạn phải ngừng việc sử dụng Trang mạng của mình và yêu cầu Yara đóng tài khoản của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi tại Yaravn.Marketing@yara.com hoặc thông qua cổng thông tin liên quan, nếu có.

 

Quyền tài phán và luật áp dụng

Thông báo Quyền riêng tư này được điều chỉnh bởi và giải thích theo quy định của luật Việt Nam và là đối tượng thực hiện quyền tài phán độc quyền của Tòa án Việt Nam.

 

Cách liên lạc với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến nào liên quan đến việc thực thi quyền riêng tư của chúng tôi hoặc Thông báo Quyền riêng tư này. Bạn có thể tiếp cận chúng tôi trực tuyến tại Yaravn.Marketing@yara.com. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua việc gửi thư trực tiếp đến văn phòng Yara:

Người nhận: Bộ phận Quyền riêng tư Dữ liệu, Công ty TNHH Yara Việt Nam

Phòng 1402 - 1403, Lầu 14, Tòa nhà Empress Tower, 138 - 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 8 3829 6869

Nếu bạn có các mối lo ngại chưa được giải quyết, bạn cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát có thẩm quyền để giải quyết vấn đề của mình theo quy định của luật hiện hành hoặc phiên bản được công bố của Chỉ thị Quyền riêng tư Dữ liệu của Yara dành cho Khách hàng, Nhà cung cấp và Đối tác Kinh doanh Dữ liệu.

Ngày có hiệu lực: 06/07/2023 / Cập nhật lần cuối: 29/06/2023