Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật Yara (“Chính sách bảo mật”) áp dụng cho dữ liệu cá nhân đã được Yara Việt Nam (“Chúng tôi”) thu thập và sử dụng, khi bạn đăng nhập vào trang web này (“trang web”) hoặc tương tác với chúng tôi như mô tả dưới đây.

Yara Việt Nam lập ra trang web và cũng là đơn vị kiểm soát quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web.

Chính sách bảo mật này sẽ giải thích nguyên lí Yara thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web và tương tác với chúng tôi theo mô tả dưới đây. Trong trường hợp chúng tôi tương tác với bạn theo những cách không được mô tả dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn đối với  tương tác cụ thể đó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại my.salesenquiry@yara.com.

Để biết thêm thông tin về nguyên lí Yara xử lí các dữ liệu cá nhân, bạn có thể xem thông tin được đăng tải công khai của Chỉ thị bảo mật dữ liệu của Yara dành cho khách hàng, nhà cung cấp và dữ liệu đối tác kinh doanh, đây là Quy tắc ràng buộc của Yara.

 • Cách thức và thời điểm chúng tôi thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập các thông tin cơ bản về bạn khi bạn sử dụng hoặc tương tác với chúng tôi thong qua trang web. Chúng tôi tiếp nhận thông tin của bạn qua các nguồn và tuỳ thuộc vào cách thức bạn tương tác với chúng tôi.

Thông tin trên trang web hoặc ứng dụng trên điện thoại: khi sử dụng thiết bị truy cập, bạn có thể sử dụng trang web mà không cần tiết lộ danh tính. Khi bạn truy cập vào web hoặc tương tác với chúng tôi trực tuyến, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về máy tính của bạn và thông tin bạn đang tìm hiểu trên web và ứng dụng thông qua Cookies. Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin này để đo lường ở mức độ tổng hợp thông tin và sử dụng các thông tin này để cải thiện nội dung trên web. Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua trang web hoặc ứng dụng, ví dụ như mục đích liên hệ về  dịch vụ khách hàng. Vui lòng xem thêm bài viết  bên dưới về Cookies và các công nghệ tương tự.

Các thông tin trực tiếp từ người truy cập: chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn tương tác với chúng tôi và chọn gửi thông tin của bạn cho chúng tôi, ví dụ như thay đổi hình ảnh đại diện trên trang web, đăng ký nhận bản tin, đăng nhập vào web hoặc ứng dụng của Yara, điền thông tin trên mẫu trực tuyến, mua hàng, đặt hàng hoặc tải thông tin lên một trong các cổng thông tin của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu nhận thông tin cá nhân khi bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi ( ví dụ liên quan đến dịch vụ khách hàng) và thực hiện đặt hàng. Lưu ý: chúng tôi có quyền hợp pháp yêu cầu về  xử lí thông tin (các thông tin giao dịch nhất định) và đôi khi chúng tôi cũng phải yêu cầu bạn cung cấp một vài thông tin cần thiết để có thể xác lập và thực hiện giao kết với bạn.

Trong một số trường hợp, chúng tôi thực hiện khảo sát trực tuyến để thấu hiểu nhu cầu và sở thích của người truy cập. Trước khi tiến hành khảo sát, chúng tôi sẽ thông báo với bạn những việc cụ thể chúng tôi sẽ làm với các thông tin thu thập được từ bạn. Tham gia khảo sát hoàn toàn là do sự tự nguyện của người truy cập và bạn được tự do tham gia và trao quyền cho Yara xử lý các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn cũng có thể huỷ bỏ quyền sử dụng các thông tin mà mình cung cấp bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ chúng tôi qua hộp thư :  privacy.global@yara.com.

Thông tin từ các công ty thành viên, đại lý, đối tác và các bên thứ ba: khi bạn thanh toán cho 1 sản phẩm trên trang web, chúng tôi có thể ghi nhận lại các dữ liệu liên quan đến giao dịch từ các đại lý để hoàn tất giao dịch. Chúng tôi có thể xuất thông tin từ đại lý, đối tác kinh doanh hoặc bên thứ ba theo yêu cầu của người mua hàng.

Thông tin từ thiết bị truy cập: nếu bạn đăng nhập để sử dụng các dịch vụ cho phép bạn đăng tải thông tin từ thiết bị lên qua cổng thông tin của chúng tôi, chúng tôi sẽ ghi nhận lại thông tin thiết bị. Các dữ liệu về địa điểm truy cập từ điện thoại thông minh hoặc thiết bị định vị cũng được gửi đến chúng tôi khi thiết bị liên kết với ứng dụng di động mà bạn đã tải xuống hoặc hồ sơ mà bạn đã đăng ký trên ứng dụng hoặc trang web.

 • Các loại thông tin và dữ liệu Yara ghi nhận

Khi bạn sử dụng trang web của Yara, chúng tôi sẽ thu thập lại các thông tin cá nhân và thông tin thiết bị trong giới hạn được pháp luật cho phép.  Dữ liệu cá nhân bao gồm thông tin, hoặc tổ hợp của các mẩu thông tin được dùng để nhận dạng người dùng trên cơ sở cá nhân. Tuỳ thuộc vào thiết bị và cách thức bạn đăng nhập vào trang web, Yara sẽ ghi nhận lại các dữ liệu sau: Thông tin liên lạc như tên, địa chỉ và địa chỉ email bạn cung cấp khi tạo tài khoản người dùng hoặc điền vào mẫu trực tuyến của chúng tôi. Thông tin này cho phép chúng nhận dạng và kết nối với bạn.

Nếu bạn đăng ký tài khoản doanh nghiệp, các dữ liệu về doanh nghiệp của bạn cho phép chúng tôi hỗ trợ bạn tối ưu hoạt động kinh doanh. Các dữ liệu này bao gồm: các thông tin không giới hạn ngoài tên doanh nghiệp, vị trí, quy mô doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp liên kết trực tiếp với tài khoản mà bạn đã đăng ký.

Thông tin liên kết của bạn với doanh nghiệp giúp chúng tôi xác định bạn và nhu cầu của bạn về sản phẩm , công nghệ và dịch vụ để đưa ra các gợi ý phù hợp, ví dụ như sở hữu, thông tin doanh nghiệp, vị trí tổng quát, và các thông tin nhân khẩu học khác theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ ghi nhận lại các thông tin trên khi bạn tương tác và đăng ký tài khoản.

Thông tin bạn đăng ký tuyển dụng giúp chúng tôi quyết định bạn đủ điều kiện để tiếp nhận công việc, chẳng hạn như thông tin liên hệ chung, CV, thông tin về giáo dục, năng lực và kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp và công việc của bạn và các thông tin khác như hình ảnh, số an sinh xã hội, giấy chứng nhận công việc, lịch sử công việc, liên hệ tham khảo và thông tin cơ bản khác có liên quan đến thông tin tuyển dụng.

Các thông tin về giao dịch ghi nhận phương thức bạn tương tác với chúng tôi, các đại lý và đối tác kinh doanh trực thuộc, thông tin này bao gồm thông tin mua hàng, yêu cầu và tài khoản khách hàng;

Thông tin tài khoản giao dịch chỉ được yêu cầu để hoàn tất giao dịch mua hàng.

Thông tin và phân tích thiết bị , như thông tin về máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Trang web, và tuỳ thuộc vào quyền truy cập mà bạn đã được cấp. Chúng tôi cũng liên kết các thông tin ở các thiết bị khác nhau được ghi nhận lại mỗi lần bạn truy cập để cung cấp các dịch vụ đồng nhất, ví dụ như các thuộc tính của địa chỉ IP, hệ điều hành, phiên bản phần cứng, cài đặt thiết bị, loại và số nhận dạng thiết bị. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin kết nối như tên của nhà khai thác di động hoặc ISP, ID quảng cáo di động và ID ứng dụng di động, loại trình duyệt, ngôn ngữ, vị trí địa lý, múi giờ và ngày giờ truy cập trên Trang web. Các thông tin như xu hướng hành vi của bạn khi vào trang web, thời gian sử dụng và các thông tin trên giao diện, cũng như xu hướng thông tin mà bạn chia sẻ cũng được ghi nhận.

Dữ liệu thiết bị của bạn cũng được ghi nhận như nguồn tổng hợp, thu nhận hay lưu trữ trên thiết bị (phần cứng hay phần mềm) hoặc thiết bị liên kết với thiết bị của bạn, không giới hạn ở vị trí của thiết bị.

 • Phương thức sử dụng dữ liệu cá nhân của Yara

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn với những mục đích sau:

Dịch vụ khách hàng: chúng tôi cung cấp các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ bạn yêu cầu và gợi ý các dịch vụ liên quan như vận chuyển sản phẩm, đề xuất và bảo trì. Những dữ liệu này không bị giới hạn khi chủ động cung cấp các báo cáo và/hoặc các đề xuất có trích xuất từ dữ liệu mà bạn cung cấp. Yara luôn đề xuất các thông tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh của tài khoản đăng ký để cải thiện năng suất, chất lượng và lợi nhuận của khách hàng.

Hỗ trợ về sản phẩm và khách hàng: Yara luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trong nâng cấp và cải thiện sản phẩm, các chương trình truyền thông và chuẩn đoán,  sửa chữa, an toàn khi sử dụng và thu hồi sản phẩm.

Tiếp thị và truyền thông: chúng tôi cung cấp các loại truyền thông, thông tin và tiếp thị trực tiếp về sản phẩm của Yara, công nghệ và dịch vụ. Các dữ liệu chúng tôi cung cấp bao gồm hồ sơ cá nhân để gửi bạn các thông tin ưu đãi, bản tin, thông tin sản phẩm, tạp chí của công ty, ấn phẩm, thông báo và thư mời tham dự sự kiện, vv , những thông tin mà chúng tôi dự đoán rằng bạn quan tâm. Khi được yêu cầu thông tin về luật áp dụng, chúng tôi đã được sự đồng ý của tài khoản tiếp nhận các mẩu tin tiếp thị. Bạn cũng có thể chặn các thông tin tiếp thị thông qua truyền thông điện tử bằng cách làm theo hướng dẫn trong mẩu tin đó hoặc liên hệ chúng tôi  theo địa chỉ Privacy.global@yara.com.

Tuyển dụng: Yara tuyển dụng thông qua hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, nếu bạn đã nộp đơn xin việc thông qua cổng thông tin việc làm của chúng tôi tại yara.com hoặc đã nộp đơn xin việc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân trong đơn ứng tuyển để đánh giá ứng viên và xác định ứng viên lý tưởng cho vị trí tuyển dụng.

Khảo sát và sự kiện quảng cáo: chúng tôi thu nhập các thông tin để tiến hành khảo sát, thăm dò ý kiến, tri ân khách hàng thân thiết và các sự kiện khuyến mãi khác.

Quản lý nhu cầu kinh doanh hàng ngày: chúng tôi tổng hợp thông tin để quản lý trang web và dịch vụ, quản lý hợp đồng,...

 • Cơ sở pháp lý để Yara xử lý thông tin cá nhân:

Trong một vài trường hợp, Yara xử lý dữ liệu của bạn khi đây là điều bắt buộc để hoàn tất hợp đồng với riêng bạn (ví dụ như chăm sóc khách hàng hoặc để hoàn tất giao dịch), hoặc chúng tôi được yêu cầu thực thi the yêu cầu sở tại ( ví dụ như tuân thủ nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ)

Chúng tôi xử lý dữ liệu của người truy cập vì lợi ích hợp pháp và lợi ích này không vượt quá giới hạn quyền lợi được bảo vệ thông tin cá nhân. Quyền lợi này được Yara sử dụng để cải thiện sản phẩm, công nghệ và dịch vụ để đạt được sự hài lòng của khách hàng và điều chỉnh dịch vụ phù hợp với sở thích và nhu cầu cụ thể của từng người truy cập.

Trong một số trường hợp, chúng tôi xử lý dữ liệu theo yêu cầu riêng của bạn ( ví dụ khi bạn muốn nhận bản tin hoặc các mẩu tin tiếp thị từ chúng tôi). Bạn có thể từ bỏ quyền nhận các thông tin bằng cách gửi email đến địa chỉ Privacy.global@yara.com. Khi bạn từ chối nhận thông tin từ chúng tôi, tính hợp pháp của các thông tin được phép gửi và nhận trước đó không bị ảnh hưởng.

 • Lí do Yara chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Yara không trao đổi thông tin cá nhân của bạn với các công ty tiếp thị ngoài Yara. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với những mục đích sau:

Đối với thông tin được chủ khoản cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với những đối tác được chọn lọc cẩn thận.

Đối với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho Yara, các công ty này sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh hoặc thay mặt chúng tôi xử lý các dữ liệu theo hướng dẫn từ Yara với các mục đích được nên trong Chính sách bảo mật này.

Đối với các công ty trực thuộc Yara khi cần đáp ứng các nhu cầu từ tài khoản đăng nhập để đánh giá nhân sự cho mục đích tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động. Ngoài ra, dữ liệu được chia sẻ để đáp ứng nhu cầu của chủ khoản hoặc vì  lý do phân tích và nghiên cứu trong phạm vi cho phép để đạt được các lợi ích hợp pháp của Yara trong việc cải thiện sản phẩm, công nghệ và dịch vụ.

Đối với các đối tác mua bán trong tương lai khi Yara có ý định mua bán doanh nghiệp hoặc tài sản.

Để bảo vệ Yara trước cơ sở pháp lý (bao gồm thực thi và các quy định và điều kiện áp dụng) hoặc vì các lý do pháp lý trước các cơ quan công quyền và chính phủ ( điều khoản yêu cầu bởi luật pháp quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ)

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp với các đối tác kinh doanh và nhóm công ty của chúng tôi cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như để cải thiện các đề xuất cho doanh nghiệp của bạn, để phát triển Trang web, phát triển thêm thiết bị, cho quản trị hệ thống, thống kê, nghiên cứu và phân tích.

Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi, chúng tôi có thể gặp khó hăn trong quá trình cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu, hoặc đưa ra đề xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của Yara.

 • Cookies và các công nghệ tương tư:

Chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ nhất, thứ ba và yêu cầu của bên thứ ba. Cookies của bên thứ nhất được tạo bởi Yara và có thể được đọc bởi trang web của Yara. theo mặc định, cookies của bên thứ nhất được phép trong mọi trình duyệt web. Trang web không thể ghi nhận tất cả các hoạt động của bạn khi bạn chuyển từ trang này qua trang khác. Chúng tôi chỉ sử dụng các loại của bên thứ nhất: phiên đăng nhập, giao thức http, an ninh mạng và toàn vẹn dữ liệu.

Cookies của bên thứ ba được tạo bởi đối tác của Yara, đa phần là các mạng quảng cáo. Các cookies này đọc lại các lần truy cập từ các trang web khác nếu nhà cung cấp dịch vụ có hợp tác làm việc với các công ty trên. Ví dụ, Yara có thể sử dụng cookies để thực hiện quảng cáo trên Facebook.

Yêu cầu của bên thứ ba được thực hiện từ người dùng đến dịch vụ bên ngoài. Mặc dù thực tế là những yêu cầu này không đặt bất kỳ cookie nào, họ vẫn có thể chuyển thông tin cho bên thứ ba. Ví dụ: Google Analytics - một công cụ phổ biến để phân tích trang web - hoạt động thông qua các yêu cầu của bên thứ ba.

Yêu cầu của bên thứ ba được thực hiện từ người truy cập và dịch vụ bên ngoài. Tuy các yêu này không cần tạo cookies nhưng các yêu cầu này chuyển thông tin cho bên thứ ba. Ví dụ Google Analytics - một công cụ phân tích trang web phổ biến - hoạt động thông qua các yêu cầu của bên thứ ba.

Bạn cũng có thể quản lý Cookies trên phần cài đặt của trang Web. Lưu ý rằng khi bạn khoá tệp dữ liệu Cookies, trang web có thể không cung cấp đúng các chức năng chính.

 • Lựa chọn của bạn

Yara luôn để bạn quyết định phương thức liên hệ của chúng tôi với bạn.

Trao đổi qua Email: bạn có thể chặn các email chứa thông tin khuyến mãi từ Yara bằng cách làm theo hướng dẫn được cung cấp trong mẩu tin đính kèm. Bạn cũng có thể trực tiếp gửi mail đến địa chỉ: l privacy.global@yara.com 

Yara luôn tôn trọng quyết định ngưng nhận thông tin quảng cáo điện tử từ chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiếp tục gửi cho bạn các liên lạc liên quan đến dịch vụ, ví dụ  như email xác nhận mua hàng thông qua các trang web của chúng tôi. Và chúng tôi có thể giữ thông tin để lưu giữ hồ sơ, chẳng hạn như để đảm bảo chúng tôi thực hiện các yêu cầu của người tiêu dùng và gửi các loại tin nhắn cụ thể.

Lưu ý: bạn có thể quản lý thiết bị  di động để có thể chia sẻ thông tin vị trí, ngoài ra bạn còn có thể xử lý cookies và công nghệ liên quan bằng cách điều chỉnh cài đặt bảo mật và quyền riêng tư của thiết bị di động. Vui lòng tham khảo các hướng dẫn được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn để tìm hiểu cách điều chỉnh cài đặt.

 • Quyền lợi của bạn

Người sử dụng có quyền yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa, hạn chế và xóa dữ liệu cá nhân của mình do Yara nắm giữ và nhận kèm bản sao dữ liệu cá nhân của bạn bằng tệp tin mềm . Nếu bạn có tài khoản đăng ký, bạn luôn có thể cập nhật, sửa hoặc xóa thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web. Các câu hỏi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và yêu cầu truy cập sẽ được chuyển đến điểm liên lạc được cung cấp dưới đây.

Bạn có quyền phản đối phương thức xử lý thông tin và bạn cũng có thể yêu cầu Yara ngưng các hoạt động sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích chính đáng (như đã giải thích ở trên), nhưng bạn là người được chọn lựa các giới hạn thông tin mà chúng tôi được phép ghi nhận. Những quyền lợi này có thể bị giới hạn trong vài trường hợp, ví dụ khu vực đòi hỏi Yara phải minh chứng yêu cầu hợp pháp để xử lý dữ liệu của người truy cập.

Yara bắt buộc phải yêu cầu bạn cũng cấp thông tin cá nhân với 2 lí do: tuân thủ pháp luật và nghĩa vụ hợp đồng, nếu các dữ liệu yêu cầu không được đáp ứng, Yara không thể quản lý mối quan hệ trên hợp đồng, hoặc hoàn thành các yêu cầu được giao. Trong tất cả các trường hợp khác, việc cung cấp dữ liệu cá nhân được yêu cầu là tùy chọn.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ trong suốt thời gian bạn tiếp tục mối quan hệ hợp đồng với chúng tôi. Trong phạm vi cho phép, sau khi kết thúc mối quan hệ nêu trên, các dữ liệu vẫn được lưu giữ để tiếp tục thực hiện các giao dịch khác. Bạn cũng có thể gửi yêu cầu đến địa chỉ dataprivacy@yara.com để yêu cầu chúng tôi xoá tài khoản của bạn.

 • Bảo mật thông tin

Yara luôn lưu ý đến quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân. Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kỹ thuật, vật lý và có biện pháp tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi. Yara cũng giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với những người có nhu cầu kinh doanh.

 • Chuyển dữ liệu cá nhân sang các nước khác

Chuyển dữ liệu cá nhân sang một nước thứ ba bên ngoài EEA mà không có sự bảo đảm tuyệt đối về an ninh chỉ diễn ra khi có các biện pháp đảm bảo hơn, ví dụ, theo Binding Corporate Rules, các biện pháp này được ghi nhận trong Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU hoặc nhận được chứng nhận từ đơn vị  Bảo hộ quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ.

Khi tiết lộ thông tin cho các bên khác như được mô tả trong Phần 5, đôi khi chúng tôi cần chuyển dữ liệu cá nhân sang một quốc gia bên ngoài EEA, để có thể thực hiện một trong các mục đích được nêu trong Phần 5. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng một bộ xử lý phụ được thiết lập ở Mỹ khi bạn điền vào biểu mẫu trực tuyến để đáp ứng yêu cầu của bạn. Việc chuyển như vậy sẽ chỉ diễn ra với điều kiện là các biện pháp bảo vệ thích hợp được thêm vào, như được mô tả ở trên.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến điều này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại điểm liên lạc được cung cấp dưới đây.

Yara có thể chuyển dữ liệu tổng hợp cho các bên thứ ba (trong nước và / hoặc nước ngoài) cho mục đích i) cải thiện hoặc phát triển Trang web hoặc bất kỳ thiết bị nào liên quan đến các dịch vụ cụ thể và ii) để hoạt động đúng của Trang web và của thiết bị.

 • Chính sách bảo mật của bên thứ ba

Chính sách quyền riêng tư này chỉ giải quyết việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của Yara. Các trang web khác có thể truy cập thông qua trang web này có chính sách và thực tiễn bảo mật riêng. Các đại lý, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh độc lập của chúng tôi cũng có chính sách và thực tiễn về quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn làm quen với các chính sách bảo mật được cung cấp bởi tất cả các bên thứ ba trước khi cung cấp cho họ thông tin hoặc tận dụng ưu đãi hoặc khuyến mãi. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ liên kết đến các trang web có chung tiêu chuẩn cao và tôn trọng quyền riêng tư, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web khác.

 • Thay đổi và sửa đổi chính sách này

Chúng tôi sẽ đặt một thông báo riêng trên Trang web và / hoặc nói cách khác là liên lạc với bạn khi chúng tôi thực hiện các thay đổi cơ bản cho Chính sách bảo mật này hoặc các thay đổi có thể liên quan và ảnh hưởng đến quyền của bạn, trước khi thay đổi.
Nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng Trang sau những thay đổi đã nêu, bạn phải ngừng sử dụng Trang và yêu cầu Yara đóng tài khoản của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi tại dataprivacy@yara.com hoặc thông qua cổng thông tin liên quan, nếu có.

 • Quyền tài phán và luật áp dụng

Chính sách quyền riêng tư này sẽ, lưu trữ tại luật địa phương bắt buộc, được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Na Uy và phải chịu sự phán quyết không độc quyền của tòa án Na Uy.

 • Liên lạc với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về thực tiễn bảo mật của chúng tôi hoặc Chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi trực tuyến tại Privacy.global@yara.com.
Nếu bạn có những lo ngại chưa được giải quyết, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có thẩm quyền giải quyết những lo ngại đó theo luật hiện hành hoặc phiên bản công khai của Chỉ thị bảo mật dữ liệu của Yara đối với dữ liệu của khách hàng, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh.

Quy tắc ràng buộc của Yara, tham khảo tại link: tại đây