Chất lượng phân trộn

Trong những năm qua ,Yara đã thực hiện các cuộc khảo sát về chất lượng phân trộn mà nông dân đang sử dụng tại Malaysia. Kết quả mới nhất cho thấy có những mối quan ngại về chất lượng của phân trộn.

Khảo sát về phân trộn thực hiện như thế nào?

Yara đã thu mua và thử nghiệm trên 23 loại phân trộn khác nhau. Các bao phân bón được chọn hoàn toàn ngẫu nhiên. Với mỗi loại phân được lấy mẫu, cân và quá trình kiểm tra được thực hiện bởi chuyên gia đánh giá độc lập. Phân trộn của Yara cũng được kiểm tra và lấy mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên. Tất cả đều được kiểm nghiệm và phân tích bởi một đánh giá viên độc lập để bảo đảm tính chính xác cho kết quả khảo sát.

Các yếu tố kiểm nghiệm

 • Phân tích thành phần dinh dưỡng – trên bao bì sản phẩm thể hiện các thông số dưỡng chất có trong sản phẩm. Chúng tôi đã kiểm nghiệm để xác định thành phần được niêm yết trên bao bì so với kết quả thực tế . 
 • Trọng lượng - Người mua tin vào trọng lượng thể hiện trên bao bì, vì vậy chúng tôi kiểm tra chính xác về trọng lượng thực tế.
 • Bao bì sản phẩm – Xác định độ bền của bao bì có đảm bảo bảo quản sản phẩm. Truy xuất nguồn gốc – Xác đinh nguồn gốc nguyên liệu của phân bón được không?

Kết quả của cuộc khảo sát ra sao?

 • 64% sản phẩm không đảm bảo như thành phần niêm yết trên bao bì.
 • 36% sản phẩm nhẹ hơn so với trọng lượng ghi trên bao bì
 • 46% sản phẩm được đóng gói không đảm bảo.
 • 59% sản phẩm không thể xác định được nguồn gốc rõ ràng.

Chúng ta đều mong muốn một khoản đầu tư vào sản phẩm hợp lý, ít rủi ro và mang lại lợi nhuận cao. Nhưng những khoản đầu tư hợp lý không có nghĩa khoản tiền chúng ta đầu tư vào sản phẩm rẻ nhất. Sự thật về các sản phẩm sau nghiên cứu đã cho thấy, người mua đang lựa  chọn phân trộn theo các tiêu chí sau:

 • Người mua hoàn toàn tin tưởng vào các thành phần dinh dưỡng ghi trên bao bì. Vậy sẽ ra sao nếu các thành phần dinh dưỡng thực tế không như ghi trên bao bì và bạn đang chăm sóc cây trồng với các loại phân bón này? Điều này có nghĩa là người mua đang đánh đổi khá lớn với những hậu quả có thể xảy ra với chất lượng vụ mùa và cây trồng.
 • Người mua có thể đang không nhận được sản phẩm với trọng lượng chính xác như ghi trên bao bì vì bỏ ra số tiền tương tự cho bao phân bón có trọng lượng thấp hơn thực tế.
 • Nếu bao bì sản phẩm không đảm bảo sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng phân bón. Mua sản phẩm phân bón với bao bì chất lượng cũng là việc nên làm để bảo vệ khoản đầu tư của chính mình.
 • Phân bón có nguồn gốc được truy xuất rõ ràng giúp người mua yên tâm hơn về sản phẩm và gia tăng chất lượng sản phẩm. Nếu bạn biết thành phần và cách tạo ra phân bón, bạn sẽ biết rõ mình đang bón những gì cho cây trồng của mình

Phân bón giá rẻ đôi khi lại mắc hơn khi kết quả mà người sử dụng nhận lại. Với sản phẩm của Yara, mọi tiêu chí về giá trị và chất lượng được đảm bảo.

 • Chúng tôi truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu trong quy trình sản xuất phân bón, nên chúng tôi hiểu rất rõ về sản phẩm của mình.

  Yara's Product Guarantee

 • Chúng tôi còn đầu tư các công nghệ tiên tiến để kiểm soát chính xác trọng lượng mỗi bao phân bón, đồng thời loại bỏ hoàn toàn bụi, tạp chất trộn lẫn để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng như niêm yết.
 • Bao bì sản phẩm có độ bền cao nhằm bảo đảm chất lượng phân bón.

Để xem thêm về các thông số chất lượng sản phẩm của Yara, vui lòng nhấp vào hình ảnh bên phải.