Yara Suna

YaraSuna - Phân bón hữu cơ


YaraSuna™ là phân bón hữu cơ được sản xuất theo công nghệ châu Âu giúp giảm thiểu phát thải CO2 trong sản xuất và hỗ trợ sức khỏe của đất và tăng cường khả năng phục hồi của cây trồng. Trong hoạt động nông nghiệp và lâm nghiệp, YaraSuna cung cấp đầy đủ các dinh dưỡng hữu cơ và khoáng hữu cơ để ngăn chặn tình trạng suy kiệt chất hữu cơ trong đất. YaraSuna giúp hoàn thiện quy trình dinh dưỡng cây trồng của Yara, mang lại nguồn dinh dưỡng phong phú và giải pháp hiệu quả cho sản xuất công nghệ cao.