YaraVita- Phân bón vi chất dinh dưỡng

Phân bón hấp thụ qua lá cung cấp các vi lượng dinh dưỡng mà cây cần.

Dòng phân bón lá YaraVita được nghiên cứu và phát triển với mục đích phát triển tập trung vào lá hoặc quả. Phân bón vi lượng sẽ bù đắp những vi lượng dinh dưỡng cần thiết chính xác ở đâu và ngay thời điểm cây trồng cần, giúp cây tăng trưởng như mong muốn của nông dân và tăng năng suất cây trồng bằng cách khắc phục mất cân bằng dinh dưỡng tức thời

Hãy xem các dấu hiệu thiếu hụt chất dinh dưỡng trên cải dầu làm ví dụ.

Hãy cùng xem sự tác động của  thiếu chất dinh dưỡng trên cây cải dầu và tìm giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng của bạn. 

Cây cải dầu được trồng trên đất cát và tưới nước mỗi ngày với chế độ dinh dưỡng không có Boron, Mangan, Molypden và chỉ với 25%Magie. Chậu cải dầu bên trái vừa được tưới 3l/ha phân bón YaraVita Brassitrel Pro trước khi quay đoạn phim này.