Làm cách nào để lựa chọn phân bón hợp lý?

Thông tin và kiến thức là yếu tố cơ bản để đưa ra quyết định dinh dưỡng tốt nhất và phù hợp nhất. Bộ công cụ hỗ trợ nông dân của Yara sẽ giúp bạn đưa ra quyết định dinh dưỡng tốt nhờ việc lựa chọn phân bón phù hợp cũng như áp dụng đúng lượng chất dinh dưỡng vào đúng thời điểm và đúng nơi. Như vậy, năng suất, chất lượng cây trồng có thể được tối đa hóa trong khi vẫn tiết kiệm được chi phí, tránh bón phân quá mức và bảo vệ môi trường.