Sứ mệnh của chúng tôi

Yara có trách nhiệm góp phần cung cấp lương thực cho Thế giới và bảo vệ Hành tinh.

Cả hai sứ mệnh của Yara vô cùng thiết thực và mang đầy hoài bão đó là phát triển nông nghiệp bền vững thông qua việc đảm bảo nguồn lương thực, góp phần nuôi dưỡng thế hệ tương lai đồng thời bảo vệ được môi trường và hành tinh sống.

Các giải pháp dinh dưỡng cây trồng và sự chuẩn xác trong canh tác cây trồng giúp người nông dân tăng năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm thiểu các tác động môi trường. Các giải pháp tối ưu trong ngành công nghiệp này và việc bảo vệ môi trường của chúng tôi thực hiện đã giúp cải thiện chất lượng không khí và giảm khí thải. Chúng tôi hiện diện trên toàn thế giới với hơn 17.000 nhân viên và hoạt động tại hơn 60 quốc gia.

Đọc thêm các thông tin về Yara toàn cầu