Phân loại nhãn dán trên bao bì phân bón


Nhãn trên bao bì chứa nhiều thông tin pháp lý quan trọng trong các khâu vận chuyển, bảo quản và xử lý phân bón. Thành phần hóa học của sản phẩm được ghi trên bao bì phù hợp với quy định của từng quốc gia và thị trường phân phối.

Việc phân loại và ghi nhãn sản phẩm tuân theo luật pháp quốc gia và quy định của EU, đồng thời việc phân loại vận chuyển tuân theo Quy định về mẫu mã hàng hóa nguy hiểm của Liên hợp quốc (TDG).

Bảng dưới đây cho thấy cách các mức độ cảnh báo được truyền đạt thông qua nhãn trên một số sản phẩm chính của chúng tôi.


Như đã nêu trong văn bản giới thiệu, các yếu tố đã định danh trên nhãn được xác định theo quy định CLP và quy tắc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (TDG). Thông tin tương tự có thể được tìm thấy trong Bảng dữ liệu an toàn. Tham khảo: Quy định về CLP: Quy định (EC) số 1272/2008. Quy định CLP hoặc CLP (phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp hóa chất) được áp dụng trên khắp EU và EEA. Bộ luật này đưa ra một hệ thống chi tiết dựa trên Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất của Liên hợp quốc (UN GHS).


Nhiệm vụ của cơ sở sản xuất là xác định các mối nguy hiểm của hóa chất trước khi chúng được đưa ra thị trường và phân loại chúng cho phù hợp. Trong trường hợp một sản phẩm nguy hiểm, nó phải được dán nhãn để công nhân và người tiêu dùng biết về tác hại của nó trước khi họ xử lý. (Tham khảo: Trang web ECHA).

Nguồn gốc sản phẩm luôn được in trên bao bì sản phẩm. Mặt trước của cả bao lớn hay baonhỏ đều được dán nhãn vận chuyển, nhãn TDG. Mặt sau của cả bao lớn và bao nhỏ thông thường cũng được dán nhãn theo Quy định CLP- và TDG. Chúng tôi sử dụng nhãn Hợp nhất trừ khi:

  • Sản phẩm không được phân loại vận chuyển. Trong trường hợp này, nó chỉ có thể mang nhãn CLP.
  • Nhãn Hợp nhất có thể được thể hiện hoàn toàn trên nhãn thanh bên.

Nhãn hợp nhất được định nghĩa là nhãn tổng thể bao gồm tất cả các thành phần theo yêu cầu của cả Quy định CLP- và TDG. Trong những trường hợp mà mối nguy hiểm được thể hiện bằng cả biểu tượng TDG- và biểu tượng CLP-, thì biểu tượng CLP không được bao gồm.

Mặt bên của các bao nhỏ có nhãn Hợp nhất hoặc nhãn CLP (trong trường hợp sản phẩm không được phân loại vận chuyển). Nhãn mặt bên có thể không chứa tất cả các yêu cầu trong Quy định CLP.

Mã hóa hàng loạt và luân chuyển hàng tồn kho (các sản phẩm của YaraVita)

Tất cả các sản phẩm của YaraVita đều có mã lô gồm sáu chữ số  để hỗ trợ và cung cấp thông tin hữu ích cho nhân viên kho hàng. Mã này được in trên bao bì bên ngoài của sản phẩm cũng như trên các chai riêng lẻ đối với các sản phẩm dạng lỏng.

Năm sản xuất 2009 - Ngày sản xuất 142 (Thứ 6, ngày 22/05) - Lô thứ 2 trong ngày
Năm sản xuất 2009 - Ngày sản xuất 142 (Thứ 6, ngày 22/05) - Lô thứ 2 trong ngày

 

Để hỗ trợ quản lý kho hàng, các sản phẩm tạm ngưng của YaraVita cũng có một cụm từ được in bằng ngôn ngữ địa phương trên hộp bên ngoài cho biết ngày mà sản phẩm đáng lẽ phải được chuyển qua chuỗi phân phối đến người dùng cuối và hiện nay đã được áp dụng rộng rãi.

Để đảm bảo thông tin chính xác về sản phẩm hoặc nguyên liệu thô được sử dụng trong các hoạt động sản xuất, chế biến phân bón, điều tốt nhất nên làm là yêu cầu phiên bản cập nhật mới của bảng dữ liệu an toàn (SDS) được biên soạn theo luật của quốc gia nơi sản phẩm được sản xuất và sử dụng. Một bảng dữ liệu an toàn chính xác sẽ có thông tin về các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Đồng thời sẽ có các khuyến nghị liên quan đến việc xử lý và lưu trữ, các tình huống không mong muốn và việc hủy bỏ. Một bảng dữ liệu an toàn chính xác cũng sẽ chứa đầy đủ các thông tin phân loại vận chuyển.