Hand touching soil and feeling the Earth's pulse
Hand touching soil and feeling the Earth's pulse

Bạn có biết rằng, Trái Đất có nhịp đập?

Tại Yara, chúng tôi xem sự thật mang tính khoa học bí ẩn này là biểu tượng cho khát vọng của mình - Kiến tạo môi trường xanh vì tương lai lương thực bền vững