YaraMila TRISTAR

YaraMila Tristar (15-15-15) là một loại phân NPK phức hợp. Sản phẩm chứa 2 dạng đạm là nitrat (6,5%) và amon (8,5%) ở tỷ lệ thích hợp nên rất ít bị bay hơi làm mất phân và giữ ổn định pH nên góp phần tránh suy thoái đất. YaraMila Tristar có thể sử dụng cho tất cả các loại cây trồng trong giai đoạn đầu của sự sinh trưởng, giai đoạn trước ra hoa và sau thu hoạch. Sản xuất tại Nhà máy Yara ở Na Uy