YaraMila COMPLEX

YaraMilla Complex (12-11-18+2,7MgO+8S+TE) là loại phân NPK phức hợp cung cấp 9 loại dưỡng chất gồm đa, trung, vi lượng. Hạt phân tròn nhẵn bóng không bị phân tách hạt, chứa hai dạng đạm là nitrat (5%) & amon (7%) và ba dạng lân nên đảm bảo cây trồng phát triển nhanh và bền cây. Là loại phân bón lí tưởng dùng để rải, phù hợp các giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, đặc biệt là giai đoạn từ khi nở hoa đến thu hoạch. Đặc biệt chứa 100% kali sun phát (kali trắng) nên góp phần tăng hiệu quả sử dụng kali của cây, làm tăng năng suất chất lượng nông sản nhất là những cây trồng không phù hợp với kali clorua (kali đỏ, muối ớt) như thuốc lá, sầu riêng, rau màu. Sản xuất tại Nhà máy Yara ở Na Uy.

Quy trình bón cụ thể cho từng cây trồng xin tham khảo trang giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng tại đây: Giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng