Quy trình bón phân dành cho Bông Cải Trắng

Quy trình bón phân cho Bông Cải Trắng của Yara sẽ giúp bạn tăng năng suất chất lượng sản phẩm thu hoạch.

 

Quy trình bón phân Yara cho Bông Cải Trắng

Phân bón cho Bông Cải Trắng bao gồm nhóm phân bón Canxi Nitrat YaraLiva, phân phức hợp NPK YaraMila cùng phân bón lá YaraVita.

VN_Quy trinh phan bon cho cay bong cai trang.jpg