Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất chua (pH thấp)
 • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
 • Điều kiện khô hạn
 • Lượng mưa cao (rửa trôi)
 • hoặc tưới nhiều
 • Đất sét nặng (sét Illite)
 • Đất có lượng kali dự trữ thấp
 • Đất giàu magiê

Rất quan trọng đối với

 • Diện tích lá lớn hơn được duy trì suốt mùa vụ
 • Sự tăng trưởng của chồi mạnh hơn
 • Tăng số trái/ lợi cho năng suất
 • Trái lớn hơn với màu sắc đẹp hơn, cấu trúc bề mặt vỏ và hương vị (chua hơn)
 • Mức vitamin C tăng

Phân bón khuyên dùng

YaraMila COMPLEX

YaraMila COMPLEX

"Cam: 200g/cây, Quít hồng: 400g/cây, mỗi tháng bón một lần. Chanh: 400 - 600g/cây tùy theo giai đoạn sinh trưởng. "

Đọc thêm về

YaraMila RACER

YaraMila RACER

Bón 250g/cây vào giai đoạn sau thu hoạch

Đọc thêm về

YaraMila WINNER

YaraMila WINNER

Bưởi: 400g/cây, cách 1 - 1,5 tháng bón một lần

Đọc thêm về

YaraVita HYDROPHOS

YaraVita HYDROPHOS

Quả cam quýt: Pha 50ml/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 2 lần vào giai đoạn sau thu hoạch cho đến trước ra hoa

Đọc thêm về

YaraVita HYDROPHOS Zn

YaraVita HYDROPHOS Zn

Quả cam quýt: Pha 40 - 50ml/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 2 lần vào giai đoạn sau thu hoạch cho đến trước ra hoa

Đọc thêm về

YaraVita MULTIPHOLATE

YaraVita MULTIPHOLATE

Quả cam quýt: Pha 20 - 40g/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 3 lần vào giai đoạn trước ra hoa, sau đậu trái và lúc trái đang lớn

Đọc thêm về

YaraTera KRISTA MKP

YaraTera KRISTA MKP

Pha 100 - 150g/bình 16L, phun vào giai đoạn trước ra hoa

Đọc thêm về