YaraTera KRISTA MKP

YaraTera Krista MKP (0-52-34) là loại phân chứa lân và kali ở hàm lượng cao.Tan hoàn toàn trong nước nên sản phẩm chủ yếu được khuyến cáo sử dụng trong canh tác bón phân qua hệ thống tưới nhỏ giọt hay thủy canh cho tất cả các loại cây trồng, nhất là trong giai đoạn tăng trưởng và trước ra hoa. Sản xuất tại Israel.