YaraTera KRISTA SOP

YaraTera Krista SOP (0-0-52+18S) là loại phân chứa kali và lưu huỳnh. Tan hoàn toàn trong nước nên sản phẩm được khuyến cáo sử dụng trong canh tác bón phân qua hệ thống tưới nhỏ giọt hay thủy canh cho tất cả các loại cây trồng trong giai đoạn ra hoa, hình thành củ/quả. Sản xuất tại Chile.