YaraMila DRAGON

YaraMila Dragon (13-6-21+1,51MgO+TE) là loại phân NPK phức hợp bổ sung thêm magiê và các chất vi lượng. Sản phẩm có chứa hàm lượng kali sul phat (100%) cao nên rất lý tưởng để sử dụng cho các loại cây trồng trong giai đoạn cây trưởng thành hay củ, quả đang phát triển nhất là những cây khuyến cáo không nên bón phân kali clorua (kali đỏ) như thuốc lá, sầu riêng, rau màu. Được sản xuất tại Nhà máy Yara ở Phần Lan.