Được làm tồi tệ hơn bởi

  • pH cao
  • Đất ngập nước
  • Đất đá vôi
  • Đất có hàm lượng đồng, măngan hay kẽm cao

Rất quan trọng đối với

  • Chống lại hiện tượng vàng lá
  • Ngăn ngừa rụng lá sớm
  • Làm cho cây khỏe hơn, xanh hơn

Phân bón khuyên dùng

YaraMila COMPLEX

YaraMila COMPLEX

"Cam: 200g/cây, Quít hồng: 400g/cây, mỗi tháng bón một lần. Chanh: 400 - 600g/cây tùy theo giai đoạn sinh trưởng. "

Đọc thêm về

YaraVita MULTIPHOLATE

YaraVita MULTIPHOLATE

Quả cam quýt: Pha 20 - 40g/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 3 lần vào giai đoạn trước ra hoa, sau đậu trái và lúc trái đang lớn

Đọc thêm về