Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất cát
  • Đất chua
  • Đất giàu kali
  • Đất nhận lượng kali bón cao
  • Giai đoạn lạnh, ẩm ướt

Rất quan trọng đối với

  • Chống lại sự vàng úa
  • Ngăn ngừa rụng lá sớm
  • Đảm bảo cho cây xanh khỏe mạnh hơn

Phân bón khuyên dùng

YaraMila COMPLEX

YaraMila COMPLEX

"Cam: 200g/cây, Quít hồng: 400g/cây, mỗi tháng bón một lần. Chanh: 400 - 600g/cây tùy theo giai đoạn sinh trưởng. "

Đọc thêm về

YaraMila RACER

YaraMila RACER

Bón 250g/cây vào giai đoạn sau thu hoạch

Đọc thêm về

YaraMila WINNER

YaraMila WINNER

Bưởi: 400g/cây, cách 1 - 1,5 tháng bón một lần

Đọc thêm về

YaraVita HYDROPHOS

YaraVita HYDROPHOS

Quả cam quýt: Pha 50ml/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 2 lần vào giai đoạn sau thu hoạch cho đến trước ra hoa

Đọc thêm về

YaraVita HYDROPHOS Zn

YaraVita HYDROPHOS Zn

Quả cam quýt: Pha 40 - 50ml/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 2 lần vào giai đoạn sau thu hoạch cho đến trước ra hoa

Đọc thêm về

YaraVita MULTIPHOLATE

YaraVita MULTIPHOLATE

Quả cam quýt: Pha 20 - 40g/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 3 lần vào giai đoạn trước ra hoa, sau đậu trái và lúc trái đang lớn

Đọc thêm về