Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất hữu cơ
  • Đất có pH cao
  • Đất giàu lân
  • Đất nhận lượng lân bón cao
  • Điều kiện ẩm ướt, lạnh

Rất quan trọng đối với

  • Chống lại sự úa vàng
  • Ngăn chặn rụng lá sớm
  • Làm cho cho cây xanh hơn, khỏe hơn
  • Cải thiện sức chống chịu với thời tiết lạnh và sương giá muộn
  • Cải thiện sự phát triển của chồi, ra hoa và đậu trái

Phân bón khuyên dùng

YaraMila COMPLEX

YaraMila COMPLEX

"Cam: 200g/cây, Quít hồng: 400g/cây, mỗi tháng bón một lần. Chanh: 400 - 600g/cây tùy theo giai đoạn sinh trưởng. "

Đọc thêm về

YaraMila WINNER

YaraMila WINNER

Bưởi: 400g/cây, cách 1 - 1,5 tháng bón một lần

Đọc thêm về

YaraVita BUD BOOSTER

YaraVita BUD BOOSTER

Quả cam quýt: Pha 20 g/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 2 lần vào giai đoạn sau thu hoạch và lúc trái đang đang lớn

Đọc thêm về

YaraVita HYDROPHOS Zn

YaraVita HYDROPHOS Zn

Quả cam quýt: Pha 40 - 50ml/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 2 lần vào giai đoạn sau thu hoạch cho đến trước ra hoa

Đọc thêm về

YaraVita ZINTRAC 700

YaraVita ZINTRAC 700

Quả cam quýt: Pha 20 ml/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 2 lần khi cây ra đọt và trước ra hoa

Đọc thêm về