Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất cát
 • Đất kiềm
 • Đất có hàm lượng chất hữu cơ thấp
 • Hàm lượng đạm cao
 • Hàm lượng canxi cao
 • Thời tiết ẩm ướt, lạnh
 • Thời gian hạn hán

Rất quan trọng đối với

 • Sự sinh trưởng sinh dưỡng mạnh mẽ và đồng đều
 • Lá được hình thành phù hợp và không bị rụng sớm
 • Cải thiện sự đậu trái và phát triển của trái
 • Gia tăng chất lượng trái (nước quả / hàm lượng đường)
 • Cải thiện tỷ lệ trái / vỏ
 • Tăng năng suất

Phân bón khuyên dùng

YaraMila COMPLEX

YaraMila COMPLEX

"Cam: 200g/cây, Quít hồng: 400g/cây, mỗi tháng bón một lần. Chanh: 400 - 600g/cây tùy theo giai đoạn sinh trưởng. "

Đọc thêm về

YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR

"Cam: 60 - 80g/cây, Quít hồng: 150g/cây, mỗi tháng bón một lần; Chanh: 100 - 150g/cây theo giai đoạn sinh trưởng"

Đọc thêm về

YaraVita BORTRAC 150

YaraVita BORTRAC 150

Quả cam quýt: Pha 20ml/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 2 lần vào giai đoạn có chồi hoa và sau khi đậu trái

Đọc thêm về

YaraVita BUD BOOSTER

YaraVita BUD BOOSTER

Quả cam quýt: Pha 20 g/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 2 lần vào giai đoạn sau thu hoạch và lúc trái đang đang lớn

Đọc thêm về