Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất cát
 • Đất kiềm
 • Đất có hàm lượng chất hữu cơ thấp
 • Hàm lượng đạm cao
 • Hàm lượng canxi cao
 • Thời tiết ẩm ướt, lạnh
 • Thời gian hạn hán

Rất quan trọng đối với

 • Sự ổn định của mô cây và cải thiện sức khỏe của cây và cả vườn
 • hoạt động cùng với Ca
 • Tăng chất lượng và năng suất cây trồng, màu sắc sáng
 • Cần số lượng vừa phải