Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất chua (axit) hoặc rất kiềm (đất đá vôi)
  • Hàm lượng chất hữu cơ thấp
  • Điều kiện lạnh hoặc ẩm ướt
  • Cây trồng có bộ rễ kém phát triển
  • Đất có lượng P dự trữ thấp
  • Đất có sức chứa phosphate cao
  • Đất giàu sắt

Rất quan trọng đối với

  • Giai đoạn đầu, nhất là cho sự phát triển rễ
  • Tăng sức sống cho các loại cây có mùa vụ ngắn hơn, nhất là trong những điều kiện bất lợi
  • Cải thiện sản lượng bán được