Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất cát
 • Đất kiềm
 • Đất có hàm lượng chất hữu cơ thấp
 • Hàm lượng đạm cao
 • Hàm lượng canxi cao
 • Thời tiết ẩm ướt, lạnh
 • Thời gian hạn hán

Rất quan trọng đối với

 • Sự ổn định của mô cây và cải thiện sức khỏe của từng cây và cả vụ, tác động cùng với Canxi
 • Làm giảm ảnh hưởng của những rối loạn dinh dưỡng như cháy chóp lá và tình trạng rỗng ruột
 • Có khả năng giảm thiểu bệnh sưng rễ
 • Tăng chất lượng nông sản và năng suất