Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất hữu cơ
 • Đất có đá phấn
 • Đất cát
 • Đất khai hoang
 • Bón lượng đạm cao

Rất quan trọng đối với

 • Cây non đi vào giai đoạn cho trái nhanh hơn
 • Sinh trưởng sinh dưỡng đồng đều hơn
 • Duy trì diện tích bộ lá lớn (số lá)
 • Trái trưởng thành tốt hơn (tăng thêm hương vị và lượng nước quả)
 • Ngăn ngừa rụng trái sớm
 • Chất lượng bên ngoài của vỏ trái được cải thiện nhiều

Phân bón khuyên dùng

YaraVita MULTIPHOLATE

YaraVita MULTIPHOLATE

Quả cam quýt: Pha 20 - 40g/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 3 lần vào giai đoạn trước ra hoa, sau đậu trái và lúc trái đang lớn

Đọc thêm về