Quy trình bón phân cho Cải bắp

Quy trình bón phân của Yara dành riêng cho Cải bắp giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm thu hoạch.

Phân bón của Yara dùng cho Cải bắp bảo gồm phân phức hợp NPK YaraMila, phân Canxi nitrate YaraLiva và phân bón lá YaraVita.

 

VN_Quy trinh phan bon cho cay bap cai.jpg