Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất chua
 • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
 • Đất than bùn axit
 • Đất giàu natri
 • Đất giàu nhôm
 • Điều kiện khô hạn
 • Trái cây chứa lượng đạm hay kali cao
 • Trái to

Rất quan trọng đối với

 • Cấu trúc, tính ổn định và tính thấm của màng tế bào
 • Sự điều chỉnh của hệ thống men (enzyme)
 • Chịu trách nhiệm điều chỉnh khí khổng cùng với kali
 • Mang lại cho cây khả năng kháng tốt hơn với tình trạng stress do tác nhân bên trong và trong ngoài