Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất chua
 • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
 • Đất than bùn axit
 • Đất giàu natri
 • Đất giàu nhôm
 • Điều kiện khô hạn
 • Trái cây chứa lượng đạm hay kali cao
 • Trái to

Rất quan trọng đối với

 • Cấu trúc, tính ổn định và tính thấm của màng tế bào
 • Sự điều chỉnh của hệ thống men (enzyme)
 • Chịu trách nhiệm điều chỉnh khí khổng cùng với kali
 • Mang lại cho cây khả năng kháng tốt hơn với tình trạng stress do tác nhân bên trong và trong ngoài

Phân bón khuyên dùng

YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR

Bón 100kg/ha YaraLiva Nitrabor

Đọc thêm về