Quy trình bón phân cho cây cà rốt

Quy trình bón phân của Yara cho Cà Rốt giúp cây sinh trưởng tốt, tăng năng suất chất lượng sản phẩm thu hoạch.

Quy trình bón phân cho Cà Rốt

Quy trình bón phân cho Cà Rốt chủ yếu sử dụng nhóm phân bón Canxi Nitrat (CN) YaraLiva và Nhóm phân NPK phức hợp mới YaraMila, kết hợp với phân bón lá YaraVita.

VN_Quy trinh phan bon cho cay ca rot.jpg