Vị trí văn phòng toàn cầu và nhà máy sản xuất

Yara là tập đoàn đa quốc gia bao gồm: hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, nghiên cứu và hỗ trợ khai thác thị trường Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Phi và Châu Á. Hoạt động liên doanh cũng đã góp phần giúp chúng tôi đặt chân đến những thị trường mới và hiện nay  sự tăng trưởng của chúng tôi trên toàn cầu là khá mạnh mẽ.