Sự hiện diện toàn cầu

Yara là công ty toàn cầu hàng đầu trong ngành. Chúng tôi kết hợp giữa hoạt động sản xuất và quảng bá các sản phẩm dinh dưỡng cây trồng và các giải pháp nitơ công nghiệp, biến kiến thức của thế kỷ thành giá trị cho hàng triệu nông dân và khách hàng trên toàn cầu. Tương tác với bản đồ bên dưới của Yara để tìm kiếm các văn phòng và địa điểm sản xuất trên toàn cầu của chúng tôi.

Không tìm thấy kết quả

Yara trên toàn cầu

Sự hiện diện của chúng tồi trên toàn thế giới

Factory

26

Nhà máy sản xuất
medium-earth

140

Các quốc gia kinh doanh
Fertilizer

10,000+

Hệ thống đại lý Yara toàn cầu
Không tìm thấy kết quả

Không tìm thấy kết quả