YaraTera KRISTA K PLUS

YaraTera Krista K Plus (13.5-0-45.5) là loại phân chứa đạm nitrat và kali ở hàm lượng cao. Tan hoàn toàn trong nước, không chứa clo, natri hay kim loại năng. Sản phẩm chủ yếu được khuyến cáo sử dụng trong canh tác bón phân qua hệ thống tưới nhỏ giọt hay thủy canh cho tất cả các loại cây trồng, nhất là trong giai đoạn hình thành và phát triển trái/củ. Sản xuất tại Jordany.