Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất cát
  • Đất kiềm
  • Đất có hàm lượng chất hữu cơ thấp
  • Hàm lượng đạm cao
  • Hàm lượng canxi cao
  • Thời tiết ẩm ướt, lạnh
  • Thời gian hạn hán

Rất quan trọng đối với

  • Tăng số trái, trọng lượng và năng suất
  • Bo có thể kích hoạt sự hấp thu các dưỡng chất khác
  • Tăng hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TSS) trong trái