Cây sầu riêng bạn đang trồng gặp vấn đề thiếu hụt chất dinh dưỡng nào dưới đây:

Xác định và chuẩn đoán các dấu hiệu mất cân bằng dinh dưỡng trên vườn sầu riêng và các biện pháp khắc phục. Hãy chọn các dưỡng chất ở dưới để biết thêm chi tiết.

Quy trình bón phân Yara dành cho Sầu Riêng

Cây sầu riêng

Với giải pháp dinh dưỡng chuyên dùng cho cây Sầu Riêng được nghiên cứu bởi các chuyên gia nông nghiệp hàng đầu của Yara, nông dân có thể yên tâm đạt được vụ mùa bội thu như mong đợi.

Xem thêm chi tiết về giải pháp dinh dưỡng cho Sầu Riêng