Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất chua
 • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
 • Đất than bùn axit
 • Đất giàu natri
 • Đất giàu nhôm
 • Điều kiện khô hạn
 • Trái cây chứa lượng đạm hay kali cao
 • Trái to

Rất quan trọng đối với

 • Sự tạo thành vách tế bào vững chắc, tính toàn vẹn của cây và trái
 • Sự phát triển trái, chất lượng trái
 • Ngăn ngừa thối đít trái, là một rối loạn sinh lý, và tăng cường sức khỏe của cây