Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất chua
 • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
 • Đất than bùn axit
 • Đất giàu natri
 • Đất giàu nhôm
 • Điều kiện khô hạn
 • Trái cây chứa lượng đạm hay kali cao
 • Trái to

Rất quan trọng đối với

 • Sự hình thành lá như bình thường và được duy trì trong suốt chu kỳ phát triển
 • Tăng trưởng chung của cây mạnh hơn
 • Năng suất thường tăng
 • Kích cỡ trái đúng chuẩn hơn và đồng đều hơn
 • Chất lượng trái tốt hơn
 • Bề mặt vỏ trái (da) tốt hơn - ít bị "hư vỏ trái" (nhăn vỏ)