Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất chua (axit) hoặc rất kiềm (đất đá vôi)
 • Hàm lượng chất hữu cơ thấp
 • Điều kiện lạnh hoặc ẩm ướt
 • Cây trồng có bộ rễ kém phát triển
 • Đất có lượng P dự trữ thấp
 • Đất có sức chứa phosphate cao
 • Đất giàu sắt

Rất quan trọng đối với

 • Sự truyền năng lượng
 • Sự tạo thành axit nucleic
 • Sự tổng hợp protein
 • Thành phần của màng tế bào
 • Sự chuyển hóa các-bô-hy-drát