Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất chua
 • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
 • Đất than bùn axit
 • Đất giàu natri
 • Đất giàu nhôm
 • Điều kiện khô hạn
 • Trái cây chứa lượng đạm hay kali cao
 • Trái to

Rất quan trọng đối với

 • Rễ phát triển tốt
 • Vai trò then chốt cho chất lượng nông sản
 • Khả năng chống chịu với tình trạng stress do tác nhân bên trong hay bên ngoài
 • Cải thiện chất lượng khi lưu trữ và thời gian lưu trữ